Isolering Trelleborg

Skönare inomhusmiljö

Isolering

Effektiv isolering minskar energiåtgången 

Sveriges klimat gör att våra värmesystem får arbeta för högtryck i våra bostäder och fastigheter. Det gör att energianvändningen blir mycket hög i perioder, vilket gör att uppvärmningskostnaderna blir höga. En annan faktor är att miljön blir lidande med hög energiförbrukning. Vi har i Sverige, med all rätt, höga krav på energibesparande åtgärder när det gäller bland annat uppvärmning. En sådan är att se över isoleringen i fastigheter och bostäder.

När en konstruktion har bristfällig isolering leder detta till en ökning i energianvändningen. Enkelt förklarat försvinner värmen helt enkelt på ett onödigt sätt. Det gör inomhusklimatet dragigt och kallt vilket i sin tur gör att värmesystemet måste ge mer energi för att kunna värma upp byggnaden. Det säger sig självt att det blir dyrare! Men det finns hjälp att få.

Vi hjälper dig

Vi är experter på isolering och energioptimering. Genom att identifiera var värmen tar vägen och bristerna i isoleringen kan vi med vår kunskap och erfarenhet isolera med våra mycket effektiva metoder. Resultatet blir ett betydligt behagligare inomhusklimat och rejält sänkta kostnader när det gäller energianvändningen. Lägg till miljöaspekten så finner du tre starka argument för att effektivisera isolerförmågan i din bostad eller fastighet.

Kontakta oss för mer information och ett prisförslag!

Så här arbetar vi

Vid en energioptimering har vi arbetat fram ett effektivt arbetssätt. Vi inleder alltid med en inspektion av den befintliga isoleringen för att få veta dess status och på vilket sett den är gjord. Sedan förs en noggrann dialog med kunden för att ta reda på vilka behov och krav som finns. Med våra stora expertis inom isolering presenterar vi sedan en passande helhetslösning som kommer att sänka dina kostnader för uppvärmning drastiskt och samtidigt ge en betydligt mer behagligt inomhusklimat. Du får sedan ett specificerat prisförslag att ta ställning till. När du har godkänt det sätter vi igång med arbetet. Våra skickliga och rutinerade isoleringsexperter utför själva arbetet noggrant.

När arbetet är färdigt görs en noggrann besiktning för att säkerställa att vi levererat det vi ska enligt offerten och arbetsbeskrivningen. Sedan får du slutfakturan.

Vi förbättrar din isolering